διάδοτε

διάδοτε
διαδίδωμι
pass on
aor imperat act 2nd pl
διαδίδωμι
pass on
aor ind act 2nd pl (epic)
διαδίδωμι
pass on
aor ind act 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”